Inloggen
Homepagina Zoeken uitgebreid | Info
Trudy Werner-Berkhout
Email hawerner@kabelfoon.nl

Trudy Werner-Berkhout (1956)email
bibliothecaris en historicus
Mijn publicaties
Aankoop van schapen
De familie van Woerden in 't Woudt hield een kasboek bij van de aankoop van ...
Agrarische heiligen
In de eerste helft van de 20e eeuw was de invloed van de katholieke kerk nog ...
Boer en boerin in Midden-Delfland
Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk ...
Boerenspreuken
Er zijn vele spreekwoorden, spreekwijzen en gezegden die betrekking hebben ...
Boerenzondag
Donderdag werd ook wel 'boerenzondag' genoemd. Op die dag was het veemarkt ...
Boomgaard en moestuin
Op de boerderij waren enkele stukken land in gebruik als boomgaard en ...
Broodbakken
Tot in de dertiger jaren werden er bij sommige boerenfamilies nog thuis ...
Dagindeling van de dienstbode
Op een boerderij was altijd veel werk te doen. Het was beslist noodzakelijk ...
De boterbereiding
Het maken van boter en kaas behoorde op de boerenbedrijven tot de taken van ...
De grote was
Er was heel wat te doen op een boerderij. Vaak had een boerin een of twee ...
De handelaar in vee
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek ...
De inmaak van groenten en fruit
Conservering van voedsel was tot ver in de twintigste eeuw een van de vaste ...
De kaasbereiding
In het Midden-Delfland gebied waren diverse boeren die zelf kaas maakten. De ...
De slacht
Bij alle boeren werd er in de maand november een varken voor eigen eet geslacht.
De Spaanse griep
In het jaar 1918 bereikte een uiterst gevaarlijk griepvirus ons land. De ...
De tuberculose
De tuberculose is een infectieziekte die tot 1950 een schrikaanjagend beeld ...
Drie schuiten hooi
Fouragehandelaar Van Buuren kocht regelmatig een schuit hooi om diverse ...
Gebruik van machines in de landbouw
Rond 1920 was het machinepark van een landbouwbedrijf nog erg bescheiden. ...
Grote gezinnen
Gezinnen waren in deze periode groot. Een familie bestaande uit vader, ...
In dienst bij boer en boerin
Voor kinderen uit de arbeidersklasse, de kleine boeren- en middenstand was ...
Joodse kaas
Voor WOII werd er voor de Joodse gemeenschap kaas bereid volgens de Joodse ...
Kiesrecht
Kiesrecht is voor ons allemaal heel normaal. Zo gewoon dat wij tegenwoordig ...
Knecht op de boerderij
Vanaf twaalf jaar kon een jongen als knecht op een boerderij in dienst ...
Landbouw en bankwezen
Een boer die een bedrijf voert, heeft kapitaal nodig. Dit kapitaal bezit de ...
Landbouwcrisiswet 1933
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de overheid het noodzakelijk om ...
Landlopers
In de jaren twintig en dertig werden boeren vaak lastig gevallen door ...
Melkfabrieken
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in de provincies Friesland, ...
Mond-en klauwzeer
Mond-en klauwzeer was een bekende ziekte en heerste nog al eens. In ...
Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw ...
Rundveerassen
Tot 1950 was de Nederlandse rundveestapel nog overzichtelijk. Drie rassen ...
Spruitenkoppenkoorts
Bas van Buuren was handelaar in veevoeders en had jaarlijks last van wat ...
Stamboekvee
In 1874 werd het Nederlands Rundveestamboek opgericht.
Twaalf jaar oud en aan het werk
Veel kinderen werden al op twaalfjarige leeftijd te werk gesteld. Tot 1940 ...
Varkenshandel
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, ...
top
2---1-2010