Inloggen
Nieuwsarchief Zoeken uitgebreid | Info

Midden-Delfland Audiotour
Op zondag 6 juni 2004 gaat de Midden-Delfland Audiotour officieel van start. De starthandeling zal worden verricht door de heer A. van den Berg, biologisch melkveehouder in Midden-Delfland en winnaar van de Midden-Delflandprijs 2004. De premičre start om 15.00 uur op het erf van hoeve Bouwlust, Oostgaag 31, Maasland.
Ada Koene-de Wit (25-09-2011)
Historische monumententocht door Midden Delfland
Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk organiseert i.s.m. de Midden-Delfland Vereniging en ANV Vockestaert tijdens Open Monumentendag op 9 september a.s. naast de succesvolle boerderijmaaltijden een tocht langs historische monumenten in Midden-Dellfand.
Nelly v.d. Helm (17-08-2006)
Overweldigende belangstelling Boerderijmaaltijden
De belangstelling voor de boerderijmaaltijden die we tijdens Open Monumentendag op 9 september organiseren is overweldigend. Er zijn nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar bij de Delflandhoeve. Opgave kan via 06 - 421 05 407 of secretariaat@middendelflandvereniging.nl. Uw dient vooraf te betalen via giro 3928473 t.n.v. Midden-Delfland Vereniging te Hoek van Holland.
Nelly v.d. Helm (15-08-2006)
Feestelijke boerderijmaaltijden
De jaarlijkse Open Monumentdag van 9 september staat dit jaar in het teken van ´feest`. In Midden-Delfland wordt hieraan op verschillende manieren aandacht besteed. Allereerst door u welkom te heten in de rijke schat aan historische gebouwen in Midden-Delfland. Op veel plekken bent u hartelijk welkom voor een bezoek.
Nelly v.d. Helm (15-08-2006)
"Beheer en gebruik cult. hist. boerenerven
Succesvolle cursus wordt herhaald
Nelly v.d. Helm (24-01-2006)
Tweede cursus cultuurhistorische boerenerven
De Cursus beheer en gebruik cultuurhistorische boerenerven in Midden-Delfland is een groot succes Onderwerpen zoals de ontstaansgeschiedenis van Midden-Delfland en het streekeigen boerenerf zijn de cursisten niet vreemd. Speciaal voor geďnteresseerden die ook de verhalen, de kennis, de ervaringen willen horen en de beelden willen zien, wordt de cursus ‘Beheer en Gebruik cultuurhistorische boerenerven in Midden-Delfland’ in februari en maart nogmaals gegeven.
Ada Koene-de Wit (02-01-2005)
Overhandiging brochure aan Wethouder C. V.d. Kamp
De heer Christiaan van der Kamp (wethouder, Midden-Delfland beleid) zal op 15 januari 2005 om 13.45 uur de brochure ‘Cultureel Erfgoed Midden-Delfland’ in ontvangst nemen. Dit zal gebeuren op het prachtige streekeigen boerenerf van de familie van ’t Hoog in Schipluiden, Klaas Engelbrechtsweg 1
Ada Koene-de Wit (02-01-2005)
Cursus cultuurhistorische boerenerven
Midden-Delfland is Mensenwerk, ANV Vockestaert en WLTO afdeling Delflands Groen organiseren in de maanden november 2004 en januari 2005 een cursus "Beheer en gebruik van cultuurhistorische boerenerven".
Ada Koene-de Wit (11-11-2004)
Midden-Delfland is Mensenwerk presenteert zich
Op zaterdag 31 juli 2004 is er een Boerendag, die georganiseerd wordt aan het begin van de Zomerfeestactiviteiten in Schipluiden. In de kraam van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden zullen folders van de Audiotour Midden-Delfland te verkrijgen zijn.
Ada Koene-de Wit (19-07-2004)
Sponsorwandeltocht Midden-Delflanddag
Op de Midden-Delflanddag van 19 juni a.s. wordt er een sponsorwandeltocht georganiseerd gehouden voor een project van Midden-Delfland is Mensenwerk. De wandeltocht wordt georganiseerd, met als doel geld bijeen te brengen voor twee cultuurhistorische informatiekubusen in Midden-Delfland: in Schipluiden en in de Zuidbuurt. Voor nadere informatie over deze sponsor-wandeltocht kunt u terecht op www.middendelflandvereniging.nl.
Ada Koene-de Wit (21-05-2004)
top