Inloggen
Treffers Zoeken uitgebreid | Info

publicatie Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw afhankelijk geworden van een afzet van producten in het buitenland.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Landbouwcrisiswet 1933
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de overheid het noodzakelijk om in te grijpen op het gebied van de landbouw. De economische situatie van veel boeren was inmiddels op een dieptepunt beland.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boomgaard en moestuin
Op de boerderij waren enkele stukken land in gebruik als boomgaard en moestuin. Deze percelen maakten deel uit van het woonerf en vanuit het huis zichtbaar.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De kaasbereiding
In het Midden-Delfland gebied waren diverse boeren die zelf kaas maakten. De bereiding van kaas werd door de boerin gedaan en was een uiterst nauwkeurig werk.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Dagindeling van de dienstbode
Op een boerderij was altijd veel werk te doen. Het was beslist noodzakelijk dat de boerin bij de huishoudelijke taken geholpen werd. Zolang haar eigen dochter(s) klein was (waren) kwam er een dienstbode in huis.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Twaalf jaar oud en aan het werk
Veel kinderen werden al op twaalfjarige leeftijd te werk gesteld. Tot 1940 was deze situatie heel normaal.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie In dienst bij boer en boerin
Voor kinderen uit de arbeidersklasse, de kleine boeren- en middenstand was het heel gewoon om direct na de lagere school aan het werk te gaan.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De slacht
Bij alle boeren werd er in de maand november een varken voor eigen eet geslacht.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De grote was
Er was heel wat te doen op een boerderij. Vaak had een boerin een of twee dienstboden in huis om te helpen. Wanneer de oudste dochter de leeftijd had om de taken over te nemen, vertrok de dienstbode.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Broodbakken
Tot in de dertiger jaren werden er bij sommige boerenfamilies nog thuis brood gebakken.
Trudy Werner-Berkhout
top