Inloggen
Treffers Zoeken uitgebreid | Info

publicatie De inmaak van groenten en fruit
Conservering van voedsel was tot ver in de twintigste eeuw een van de vaste taken van de huisvrouw en van grote maatschappelijke betekenis.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De boterbereiding
Het maken van boter en kaas behoorde op de boerenbedrijven tot de taken van de boerin.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Kiesrecht
Kiesrecht is voor ons allemaal heel normaal. Zo gewoon dat wij tegenwoordig zelfs gestimuleerd moeten worden om te stemmen. (Soms wordt maar nauwelijks net de 50% gehaald). Dat was rond 1920 wel anders.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De Spaanse griep
In het jaar 1918 bereikte een uiterst gevaarlijk griepvirus ons land. De ziekte ging als een razende tekeer en eistte vele slachtoffers.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boerenzondag
Donderdag werd ook wel 'boerenzondag' genoemd. Op die dag was het veemarkt in Delft en daar ging elke boer uit de omgeving naar toe om te handelen en om elkaar te ontmoeten.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De tuberculose
De tuberculose is een infectieziekte die tot 1950 een schrikaanjagend beeld vormde. Op het platteland kregen veel mensen de ziekte van het rundvee.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Landlopers
In de jaren twintig en dertig werden boeren vaak lastig gevallen door langstrekkende landlopers en bedelaars.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Mond-en klauwzeer
Mond-en klauwzeer was een bekende ziekte en heerste nog al eens. In tegenstelling tot nu bleef het altijd heel rustig als de ziekte uitbrak.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Grote gezinnen
Gezinnen waren in deze periode groot. Een familie bestaande uit vader, moeder en 8 a 10 kinderen was heel normaal.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Joodse kaas
Voor WOII werd er voor de Joodse gemeenschap kaas bereid volgens de Joodse reinigingswetten
Trudy Werner-Berkhout
top