Inloggen
Treffers Zoeken uitgebreid | Info

publicatie Varkenshandel
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, de biggen werden op de markt verhandeld.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De handelaar in vee
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek bij de boeren om te kijken of er handel was.
Trudy Werner-Berkhout
top