Inloggen
Handel Zoeken uitgebreid | Info

Hieronder vind je een overzicht van alle publicaties die voldoen aan je zoekcriteria.

publicatie Melkfabrieken
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in de provincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland zuivelfabrieken, waar de boeren hun melk konden afzetten.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Aankoop van schapen
De familie van Woerden in 't Woudt hield een kasboek bij van de aankoop van schapen. Vanaf 1889 tot 1939 krijgen we een overzicht van de prijzen.
Trudy Werner-Berkhout
Stamboekvee
In 1874 werd het Nederlands Rundveestamboek opgericht.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Drie schuiten hooi
Fouragehandelaar Van Buuren kocht regelmatig een schuit hooi om diverse boeren, handelaren en winkeliers van veevoer te voorzien. Hij verkocht een keer drie schuiten tegelijk aan een boer en dat was heel bijzonder.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Spruitenkoppenkoorts
Bas van Buuren was handelaar in veevoeders en had jaarlijks last van wat zijn vrouw noemde de 'spruitenkoppenkoorts'.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw afhankelijk geworden van een afzet van producten in het buitenland.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Landbouwcrisiswet 1933
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de overheid het noodzakelijk om in te grijpen op het gebied van de landbouw. De economische situatie van veel boeren was inmiddels op een dieptepunt beland.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boerenzondag
Donderdag werd ook wel 'boerenzondag' genoemd. Op die dag was het veemarkt in Delft en daar ging elke boer uit de omgeving naar toe om te handelen en om elkaar te ontmoeten.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Varkenshandel
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, de biggen werden op de markt verhandeld.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De handelaar in vee
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek bij de boeren om te kijken of er handel was.
Trudy Werner-Berkhout
top