Inloggen
Boerenleven Zoeken uitgebreid | Info

Hieronder vind je een overzicht van alle publicaties die voldoen aan je zoekcriteria.

publicatie Agrarische heiligen
In de eerste helft van de 20e eeuw was de invloed van de katholieke kerk nog groot. Dit is o.a. te merken aan de vele uitdrukkingen die te maken hebben met bepaalde dagen in het jaar en de daaraan verbonden heiligen.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boer en boerin in Midden-Delfland
Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk seizoen had zo zijn speciale werkzaamheden.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Knecht op de boerderij
Vanaf twaalf jaar kon een jongen als knecht op een boerderij in dienst komen. De werktijd begon om half vier in de vroege ochtend en eindigde om negen uur 's avonds.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Rundveerassen
Tot 1950 was de Nederlandse rundveestapel nog overzichtelijk. Drie rassen domineerden in de weiden.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boomgaard en moestuin
Op de boerderij waren enkele stukken land in gebruik als boomgaard en moestuin. Deze percelen maakten deel uit van het woonerf en vanuit het huis zichtbaar.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De kaasbereiding
In het Midden-Delfland gebied waren diverse boeren die zelf kaas maakten. De bereiding van kaas werd door de boerin gedaan en was een uiterst nauwkeurig werk.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Dagindeling van de dienstbode
Op een boerderij was altijd veel werk te doen. Het was beslist noodzakelijk dat de boerin bij de huishoudelijke taken geholpen werd. Zolang haar eigen dochter(s) klein was (waren) kwam er een dienstbode in huis.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Boerenspreuken
Er zijn vele spreekwoorden, spreekwijzen en gezegden die betrekking hebben op melkveehouderij en zuivelindustrie.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De slacht
Bij alle boeren werd er in de maand november een varken voor eigen eet geslacht.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie De grote was
Er was heel wat te doen op een boerderij. Vaak had een boerin een of twee dienstboden in huis om te helpen. Wanneer de oudste dochter de leeftijd had om de taken over te nemen, vertrok de dienstbode.
Trudy Werner-Berkhout
top