Inloggen
Interactieve tijdlijn Zoeken uitgebreid | Info
1900-1914
1915-1929
1930-1944
1945-1959
1960-1974
1975-1989
1990-1995

Op de interactieve tijdlijn vind je alle bijdragen met een jaar of periode aanduiding. Klik op de pijltjes boven of onder de tijdlijn, of op een periode of jaartal om door de tijdlijn te navigeren. Klik op een titel om deze te bekijken.
1918 De Spaanse griep
In het jaar 1918 bereikte een uiterst gevaarlijk griepvirus ons land. De ziekte ging als een razende tekeer en eistte vele slachtoffers.
Kiesrecht (1918-1922)
Kiesrecht is voor ons allemaal heel normaal. Zo gewoon dat wij tegenwoordig zelfs gestimuleerd moeten worden om te stemmen. (Soms wordt maar nauwelijks net de 50% gehaald). Dat was rond 1920 wel anders.
Gebruik van machines in de landbouw (1918-1947)
Rond 1920 was het machinepark van een landbouwbedrijf nog erg bescheiden. Veel werkzaamheden werden met de hand gedaan.
1919
1920 Knecht op de boerderij (1920-1941)
Vanaf twaalf jaar kon een jongen als knecht op een boerderij in dienst komen. De werktijd begon om half vier in de vroege ochtend en eindigde om negen uur 's avonds.
Boer en boerin in Midden-Delfland (1920-1942)
Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk seizoen had zo zijn speciale werkzaamheden.
1921
1922
1923
1924
1925 Melkfabrieken (1925-1940)
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in de provincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland zuivelfabrieken, waar de boeren hun melk konden afzetten.
1926
1927
1928
1929 De handelaar in vee (1929-1940)
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek bij de boeren om te kijken of er handel was.
1930 Varkenshandel (1930-1940)
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, de biggen werden op de markt verhandeld.
1931
1932 Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw afhankelijk geworden van een afzet van producten in het buitenland.
top