Inloggen
Interactieve tijdlijn Zoeken uitgebreid | Info
1900-1914
1915-1929
1930-1944
1945-1959
1960-1974
1975-1989
1990-1994

Op de interactieve tijdlijn vind je alle bijdragen met een jaar of periode aanduiding. Klik op de pijltjes boven of onder de tijdlijn, of op een periode of jaartal om door de tijdlijn te navigeren. Klik op een titel om deze te bekijken.
1920 Knecht op de boerderij (1920-1941)
Vanaf twaalf jaar kon een jongen als knecht op een boerderij in dienst komen. De werktijd begon om half vier in de vroege ochtend en eindigde om negen uur 's avonds.
Boer en boerin in Midden-Delfland (1920-1942)
Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk seizoen had zo zijn speciale werkzaamheden.
1921
1922
1923
1924
1925 Melkfabrieken (1925-1940)
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in de provincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland zuivelfabrieken, waar de boeren hun melk konden afzetten.
1926
1927
1928
1929 De handelaar in vee (1929-1940)
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek bij de boeren om te kijken of er handel was.
1930 Varkenshandel (1930-1940)
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, de biggen werden op de markt verhandeld.
1931
1932 Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw afhankelijk geworden van een afzet van producten in het buitenland.
1933 Landbouwcrisiswet 1933
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de overheid het noodzakelijk om in te grijpen op het gebied van de landbouw. De economische situatie van veel boeren was inmiddels op een dieptepunt beland.
1934
top