Inloggen
Interactieve tijdlijn Zoeken uitgebreid | Info
1900-1914
1915-1929
1930-1944
1945-1959
1960-1974
1975-1989
1990-1995

Op de interactieve tijdlijn vind je alle bijdragen met een jaar of periode aanduiding. Klik op de pijltjes boven of onder de tijdlijn, of op een periode of jaartal om door de tijdlijn te navigeren. Klik op een titel om deze te bekijken.
1929 De handelaar in vee (1929-1940)
Elk dorp kende een aantal veehandelaren. Regelmatig brachten ze een bezoek bij de boeren om te kijken of er handel was.
1930 Varkenshandel (1930-1940)
Elke boer had varkens. Ieder jaar werd een varken geslacht voor eigen eet, de biggen werden op de markt verhandeld.
1931
1932 Overheidsingrijpen in de landbouw
Een groot deel van de Nederlandse landbouw was begin twintigste eeuw afhankelijk geworden van een afzet van producten in het buitenland.
1933 Landbouwcrisiswet 1933
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de overheid het noodzakelijk om in te grijpen op het gebied van de landbouw. De economische situatie van veel boeren was inmiddels op een dieptepunt beland.
1934
1935 Drie schuiten hooi
Fouragehandelaar Van Buuren kocht regelmatig een schuit hooi om diverse boeren, handelaren en winkeliers van veevoer te voorzien. Hij verkocht een keer drie schuiten tegelijk aan een boer en dat was heel bijzonder.
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
top